Sidhuvudbild

Avgifter/kö

Norrevångs förskola har egen kö. Du anmäler ditt barn genom att skicka in anmälan till oss (se huvudrubrik "ansökan").

När vi har möjlighet att ta in nya barn går vi efter följande kriterier:

Syskonförtur
Ködatum

Vi, liksom övriga förskolor i Vellinge kommun, tillämpar maxtaxa.

I maxtaxan ingår även allmän förskola för barn mellan 3 och 5 år.

Allmän förskola är en del av förskolans ordinarie verksamhet.
Allmän syftar till att den är tillgänglig för alla. Det innebär att barn från och med höstterminen det år de fyller 3 år och sex terminer framåt får gratis förskola 15 timmar/vecka under terminstid.

Barn till arbetssökande och föräldralediga erbjuds förskola 15 eller 20 timmar/vecka. Avgift enligt maxtaxa.