Sidhuvudbild

Om förskolan

Norrevångs förskola är den första kommunala förskolan i Vellinge som övergått i privat regi. Vi drivs som ett personalkooperativ sedan 1 mars 2008.
Vår personal på förskolan har ett stort engagemang och hög kompetens.
Vi har egen kock som lagar all mat från grunden i förskolans kök.

Höstterminen 2014 startade vi en ny avdelning, Tellus, en avdelning för våra 5- åringar. Tellus är en avdelning med uteprofil dvs deras verksamhet bedrivs till största del utomhus.
Övriga 5 avdelningar är således 1-4 årsavdelningar.

Bild_019.jpg