Sidhuvudbild

Tankar och mål

Vår verksamhet bygger på Lpfö98 (Läroplan för förskolan)
Vi följer Vellinge kommuns riktlinjer för förskolan, och vi hämtar inspiration från olika pedagogiker som Reggio Emilia, Montesorri, Fröbel m.fl.

Lek är lärande

konstruktion.JPG Leken är viktig och nödvändig för barns utveckling och lärande. Barn leker inte för att roa sig eller förströ sig, de leker för att lära sig. I leken har barn ett redskap för sitt sökande efter förståelse och kunnande. När barn leker utvecklar de bland annat sin förmåga att samarbeta, att kommunicera, sin initiativförmåga, sin kreativa förmåga, sitt tänkande och sin förmåga att lösa problem.
Läroplanen lyfter fram ett synsätt på barns utveckling och lärande som utgår ifrån att barnet är en kompetent person, som själv aktivt skapar förståelse och mening i tillvaron.

Viktigt för oss är

RESPEKT:
Varje individuellt barn ska bemötas utifrån sina förutsättningar och känna att de blir sedda.
Vi ser olikheter som berikande och utvecklande.

TRYGGHET:
Vi erbjuder en trygg och tillåtande miljö där barnen får utvecklas i sin egen takt.
Alla är bra på något!
Glädje och värme geomsyrar våra dagar och det finns alltid ett knä att krypa upp i!

DEMOKRATI:
Barnen ska känna delaktighet i sitt lärande och känna att de kan påverka verksamheten.
Barnen ska få möjlighet att fatta egna beslut i en del situationer.

Vårt arbetssätt

Vi arbetar med olika teman och projekt, innom vilka barnen får möjlighet att använda alla sin sinnen. Vi inspirerar barnen till att utforska och fundera olika fenomen och begrepp. Processen är viktigast och vägen blir till medan vi går....
Vi ger den fria leken stort utrymme i verksamheten, för ingen annan stans lär sig barnen så mycket som i denna lek.
Vi värnar om hälsan genom mycket utevistelse. Barnen sover utomhus.
Utlopp för sina rörelsebehov får barnen dels genom planerade gymnastikstunder och spontana rörelselekar inomhus och utomhus.
Vår kock har också ett "hälsotänk" när han lagar vår mat.
Barnens språkutveckling stimuleras genom dagliga dialoger/samtal
( barn - barn, barn - vuxna ), rim och ramsor, språklekar och sagoläsning.
Era barn möter engagerade och kompetenta vuxna varje dag på förskolan.

Elevhälsan
Via Elevhälsan i Vellinge kommun har vi tillgång till specialpedagog och psykolog.

Vi har roligt tillsammans...

....och skratten är många!